Preheader - tilpas efter behov
Se nyhedsbrevet i browser
 
 
Nr. 3
2023 - 2025
Nyhedsbrevet udsendes til alle gildebrødre med mailadresse registreret i medlemssystemet.
Gildekanslerne bedes sørge for, at gildebrødre uden mailadresse får nyhedsbrevet på anden vis.
 
Udsendt 2. december 2023

Ekstraordinært landsgildeting

Der er indkaldt til ekstraordinært landsgildeting søndag den 14. januar 2014 på Milling Hotel Park i Middelfart. Det skyldes samarbejdsvanskeligheder i den nuværende landsgildeledelse. På landsgildetinget skal der derfor vælges en ny landsgildeledelse. Selve indkaldelsen blev udsendt til alle gildemestre og distriktsgildemestre mandag den 26. november 2023.
 
Tiden op til det ekstraordinære landsgildeting vil forløbe således:
 
14. december 2023
Tilmelding til landsgildekontoret. Stemmeberettigede, dvs. én repræsentant for hvert gilde og distriktsgilde deltager vederlagsfrit. Ønsker man som ikke-stemmeberettiget at deltage i landsgildetinget, vil deltagerprisen være 600 kr.
 
31. december 2023
Kandidater, som ønsker at få udsendt informationsmaterialer, skal indsende dette pr. mail til landsgildekontoret senest denne dato. Materialet udsendes hurtigst muligt derefter pr. e-mail til alle medlemmer. På det tidspunkt får man således et foreløbigt overblik over, hvilke kandidater der opstiller hhv. genopstiller.
 
Vær opmærksom på, at der kan komme yderligere kandidater helt frem til selve valghandlingen.
 
14. januar 2024
Ekstraordinært landsgildeting. Valgresultatet udsendes snarest efter landsgildetinget til alle medlemmer, om muligt allerede samme dag.
 
Landsgildekontoret op til jul og nytår
 
På grund af afspadsering sker der i december måned ændringer i landsgildekontorets åbningstider: 
Fra og med mandag den 4. december har landsgildekontoret således kun åbent mandag og tirsdag. 
Onsdag, torsdag og fredag er der lukket.